ceny transferowe

TP Advisory to firma specjalizująca się w doradztwie w obrębie cen transferowych. Ceny transferowe to kwoty ustalane pomiędzy spółkami zależnymi, które są częścią tej samej grupy kapitałowej i dokonują transakcji handlowych między sobą sobą. W przypadku takich transakcji istotne jest, by ceny ustalane były zgodne z rynkowymi cenami, które obowiązywałyby między niezależnymi podmiotami. Firma TP Advisory oferuje usługi doradcze w zakresie cen transferowych, które pozwalają klientom na uniknięcie problemów powiązanych z niepoprawnym wytyczaniem tych cen. Doradztwo w zakresie cen transferowych stanowi przede wszystkim ocenę i optymalizację polityki cenowej, analizę transakcji w celu określenia odpowiednich cen oraz sporządzenie dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych. Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, TP Advisory gwarantuje klientom rzetelne doradztwo w zakresie cen transferowych, które jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego klienta. ceny transferowe