Na jakie kwestie zwrócić uwagę realizując wykopy budowlane?

Wykopy w projektach budowlanych stanowią istotną część cyklu życia projektu. W związku z tym ważne jest, aby zapewnić, że jest on wykonany prawidłowo i bezpiecznie. Poniżej przedstawiono niektóre z kwestii, które należy wziąć pod uwagę podczas realizacji wykopu:

Bezpieczeństwo

Pierwszą kwestią, którą należy rozważyć przy realizacji wykopów budowlanych jest bezpieczeństwo. Nie można tego przecenić, ponieważ należy zawsze zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i innym osobom przebywającym w okolicy. Należy również zadbać o to, aby nie wyrządzić szkód w środowisku naturalnym i okolicznym mieniu.

Wpływ na środowisko

Kolejną kwestią, której nie należy pomijać przy realizacji wykopów pod inwestycje budowlane, jest ocena oddziaływania na środowisko (EIA). Pomoże to określić, czy istnieją jakiekolwiek negatywne oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na miejscu. OOŚ można wykonać konsultując się z konsultantem środowiskowym lub zatrudniając inżyniera środowiska, który ma doświadczenie w tej dziedzinie.

Analiza gruntu pod budowę

Następnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę przy realizacji wykopu pod jakąkolwiek inwestycję budowlaną, jest badanie i analiza gleby. Wiąże się to z badaniem gleby pod kątem właściwości fizycznych, takich jak zagęszczenie, przepuszczalność, gęstość wytrzymałościowa i inne czynniki, które mogą wpłynąć na to, jak dobrze może ona wspierać struktury zbudowane na jej szczycie.

Odwadnianie wykopów – istotna kwestia jaką należy uwzględnić

Odwodnienie wykopów budowlanych jest bardzo powszechnym i ważnym procesem podczas budowy nowych budynków. Jest to również ważny element procesu budowlanego, którego nie można pominąć.

Ciśnienie wody może spowodować uszkodzenie fundamentu budynku, dlatego musi być kontrolowane przez odwodnienie wykopu. Ponadto, nawet jeśli nie powoduje ciśnienia wody na fundamencie, może wpłynąć na stabilność otaczającego środowiska i może spowodować zanieczyszczenie wód gruntowych. Dlatego podczas projektowania projektu powinniśmy zastanowić się, jak radzić sobie z wodami gruntowymi w odniesieniu do naszego projektu, a także czy musimy kontrolować wody gruntowe w przyszłości. Mając do dyspozycji takie firmy jak np. https://hamer.pl/, problem odwadniania wykopów będzie można szybko i sprawnie zrealizować, byleby być na taką ewentualność odpowiednio przygotowany.

Odwodnienie wykopów budowlanych ma wiele rodzajów:

– pompowanie wód gruntowych z przestrzeni podziemnej;

– wydobywanie wód gruntowych z przestrzeni podziemnej poprzez studnie;

– wykorzystanie studni wodnych do odwodnienia wykopów budowlanych;

– wykorzystanie zakopanych otworów do odwodnienia wykopów budowlanych;

– wykorzystanie studni pompowanych do odwodnienia wykopów budowlanych.

Pompowanie wód gruntowych z przestrzeni podziemnej

Jest to metoda stosowana głównie w przypadku niewielkich inwestycji, takich jak domy indywidualne czy małe sklepy, gdzie nie ma potrzeby kontrolowania zanieczyszczenia wód gruntowych, a jedynie trzeba zapobiec wpływowi ciśnienia wody na fundamenty. Wybierając tę metodę, musimy upewnić się, że nie ma innych powodów, dla których nie możemy wypompować wody, takich jak niewystarczająca ilość wody w naszym planie.